• Tre stenbenker med ingraverte dikt. Øivind Hånes og Fredrik Høyer har laget diktene med inspirasjon fra Herman Wildenveys diktning.
    Photo: Drammen kommune / Drammen kommune (Opphavsrett)
  • Tre stenbenker med ingraverte dikt. Øivind Hånes og Fredrik Høyer har laget diktene med inspirasjon fra Herman Wildenveys diktning.
    Photo: Drammen kommune / Drammen kommune (Opphavsrett)

Sittebenker med poesi – inspirert av Wildenvey [Sitteskulptur]

Tre stenbenker med ingraverte dikt. Øivind Hånes og Fredrik Høyer har laget diktene med inspirasjon fra Herman Wildenveys diktning.

Share to