• Motiv med ulike geometriske former. Et portrett sett fra siden er sentralt i motivet.
    Photo: Skien kommunes kunstsamling

Tidsrytmer [Maleri]

Motiv med ulike geometriske former. Et portrett sett fra siden er sentralt i motivet.

Share to