• Motivet viser et to samlinger av bygninger, og en større bygning. Den første samlingen, helt til høyre i bildet består av to bygninger hvor den fremste har pulttak som heller mot tilskuerenm og den bakerste har flatt tak. Man kan såvidt bare se gavlveggen på den fremste bygningen og en ukjent side av den bakre bygningen. Den fremste Er i en og en halv etasje, med vindu i den øverste etasjen, og dør direkte under. På den bakre bygningen går det en trapp ned i det som kan være en kjeller. Bak trappen er et gjerde. Helt bakerst på bygningen er en trapp opp til en hevet første etasje, hvor man kan se en dør som står åpen, med et tak over. Over døren står en elektrisk lampe.

Den andre klyngen med bygninger består av et hus i en og en halv etasje med oppbygget førsteetasje med pulttak Gavlveggen er vendt mot tilskueren, ved siden av er en bygning med skråtak som er noe lavere. Mellom de to bygningene står en oppmurt, synlig vegg med pipe. Bygningen med pulttak har et åpent karnapp med skråtak på stolper langs gavlveggen. Til dette karnappet går en trapp opp. 

Helt til venstre i bildet kan man se en del av en vegg til en høyere bygning, hvor man aner omriss av to seksrutede vinduer. Denne bygningen står på en oppmuret høyde, og foran denne står en lav bygning med en bred dobbeltdør. Bak denne står et tre som er avtegnet i silhuett. Midt på plassen som er omkranset av bygningene kan man også såvidt ane omrisset av en katt som står med ryggen til og halen i været.
    Photo: Valdres Folkemuseum
    (Copyright)

Fjell-stua. Dops gt. Oslo [Radering]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to