• Bildet viser snø på hustak og bakken. I forgrunnen er det en lav trebebyggelse med flere dører og lemmer. som går over nesten hele motivets lengde. Den vesntre delen av bygningen har et loft. Foran bygningen går to barn den ene bærer på en stav. Helt til venstre i bildet er en trapp som går oppover mot bebyggelse som ligger på en lav høyde ovenfor bygningen i forgrunnen. I mellomgrunnen kan man se langsiden av et trehus i panel med skråtak, og kortsiden av et to-etasjes trehus med ett vindu oppe og nede. I bakgunnen kan man se mønet av et hus i bindingsverk. Mellom bygningene henger en tørkesnor med klær. I bakgrunnen ser man den tidligere nevnte bebyggelsen på den lave høyden; man kan tydelig se tre bygninger: To med pulpettak som skrår mot høyre, begge uten vindu., samt en del av et panelkledt trehus i to etasjer med vindu og dør.
    Photo: Valdres Folkemuseum

Fra Fredensborg vn. Oslo [Radering]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to