• En stor bygning med halvalmet mansantak på fem etasjer med loft. Taket er dekket av avrundete heller av ukjent materiale, og viser et loftsvindu i karnapp, med en pipe stikkende opp på venstre side av taket. Bygningen har 9 vinduer av ulik størrelse. Ut fra bygningens langside går en to-etasjes bygning med høyt loft med to vindu i andre etajse, samt dør i første. Loftet i bygningen har vindu i karnapp. Foran døren er der et reisverk i plank. Til høyre for denne bygningen er en tredje bygning i stein, med skråtak og karnapp stående ut fra taket. Også dette taket har avrundede heller. 

I forgrunnen er det en pumpekran og et vanntrau, samt et stakittgjerde som går innover i bildet, mot venstre foran bygningene. Ved siden av vanntrauet står to fugler. I mellomgrunnen er der en brønnvippe, med tau i ene enden. (Dette er en lang trebjelke som står festet med en annen, rett og stående bjelke. Ved å dra ned den første bjelken mot bakken, vippes tuppen opp, og dermed dras tauet med bøtte/kar fort opp fra brønnen.)
    Photo: Valdres Folkemuseum
    (Copyright)

Detvang [usikker] ridderborg Tyskland [Radering]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to