• I midten av bildet er et hus, og til høyre for dette ser man deler av en grønn husvegg og et okerfarget skråtak som står i et vann. Dette sees gjennom at refleksjonen av bygningene gjengis i vannflaten. Helt til venstre i bildet ser det ut som der strekker seg en grå vegg oppover og innover i bildet. Foran denne står en trekantform med spissen oppover og blå konturlinjer. I bakgrunnen antydes annen bebyggelse og en bro. Sterke konturlinjer, og markert, klar fargebruk.
    Photo: Valdres Folkemuseum
  • I midten av bildet er et hus, og til høyre for dette ser man deler av en grønn husvegg og et okerfarget skråtak som står i et vann. Dette sees gjennom at refleksjonen av bygningene gjengis i vannflaten. Helt til venstre i bildet ser det ut som der strekker seg en grå vegg oppover og innover i bildet. Foran denne står en trekantform med spissen oppover og blå konturlinjer. I bakgrunnen antydes annen bebyggelse og en bro. Sterke konturlinjer, og markert, klar fargebruk.
    Photo: Valdres Folkemuseum

Maleri

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to