• Stående rektangulært format. Selve billedflaten er sirkelrund. Motivet viser en ung mann med atletisk, men avmagret kropp som støttes opp i sengen av en stående eldre mann med skjegg. Sengen er plassert under en baldakin, og hele handlingen foregår i en arkitektonisk eksedra. Den unge mannen drikker av et beger gitt til ham av en liten tjener. Til høyre for sengen står en mann i hvitt og leser opp av en bokrull. Til venstre for sengen sitter en offiser ved et bord, tydelig sjokkert over det han hører. I forgrunnen av bildet er to menn med forskrekkede uttrykk og gester. I forkant av bildet et fyrfat. I bakgrunnen sees en person med foldede hender.
    Photo: Vest-Agder-museet
  • Stående rektangulært format. Selve billedflaten er sirkelrund. Motivet viser en ung mann med atletisk, men avmagret kropp som støttes opp i sengen av en stående eldre mann med skjegg. Sengen er plassert under en baldakin, og hele handlingen foregår i en arkitektonisk eksedra. Den unge mannen drikker av et beger gitt til ham av en liten tjener. Til høyre for sengen står en mann i hvitt og leser opp av en bokrull. Til venstre for sengen sitter en offiser ved et bord, tydelig sjokkert over det han hører. I forgrunnen av bildet er to menn med forskrekkede uttrykk og gester. I forkant av bildet et fyrfat. I bakgrunnen sees en person med foldede hender.
    Photo: Vest-Agder-museet
  • Stående rektangulært format. Selve billedflaten er sirkelrund. Motivet viser en ung mann med atletisk, men avmagret kropp som støttes opp i sengen av en stående eldre mann med skjegg. Sengen er plassert under en baldakin, og hele handlingen foregår i en arkitektonisk eksedra. Den unge mannen drikker av et beger gitt til ham av en liten tjener. Til høyre for sengen står en mann i hvitt og leser opp av en bokrull. Til venstre for sengen sitter en offiser ved et bord, tydelig sjokkert over det han hører. I forgrunnen av bildet er to menn med forskrekkede uttrykk og gester. I forkant av bildet et fyrfat. I bakgrunnen sees en person med foldede hender.
    Photo: Vest-Agder-museet

Alexander den store på sykesengen [Oljemaleri]

1 comment

  • Bildet er en kopi etter Eustache Le Sueur.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to