• Til venstre Gud med grått hår og skjegg i rød kappe besatt med gylne bånd. I midten, delvis i hvitt klede, Jesus-barnet som holdes av Madonna til høyre. Hun er kledt i brunt og noe hvitt. Bak skuler Josef mot Gud. Mørk bakgrunn.
    Photo: Vest-Agder-museet
  • Til venstre Gud med grått hår og skjegg i rød kappe besatt med gylne bånd. I midten, delvis i hvitt klede, Jesus-barnet som holdes av Madonna til høyre. Hun er kledt i brunt og noe hvitt. Bak skuler Josef mot Gud. Mørk bakgrunn.
    Photo: Vest-Agder-museet
  • Til venstre Gud med grått hår og skjegg i rød kappe besatt med gylne bånd. I midten, delvis i hvitt klede, Jesus-barnet som holdes av Madonna til høyre. Hun er kledt i brunt og noe hvitt. Bak skuler Josef mot Gud. Mørk bakgrunn.
    Photo: Vest-Agder-museet

Den hellige familie [Lerretsmaleri]

1 comment

  • Tittelen "Den hellige familie" er etter min mening ikke treffende, motivet er sannsynligvis "Frembæringen i templet". Den ærverdige personen til venstre (ikke til høyre!) er altså ikke Gud, men den gamle "rettskafne og gudfryktige" Simeon (Luk. 2,25ff), som tradisjonelt ofte opptrer i yppersteprestens drakt.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to