• Støypt etter ASM 44 i gips. Tenkt som hovudskulptur i fontene, då den står midt i fonteneutkastet ASM 246.
    Photo: Anders Svor-museet
  • Støypt etter ASM 44 i gips. Tenkt som hovudskulptur i fontene, då den står midt i fonteneutkastet ASM 246.
    Photo: Anders Svor-museet

Mot morgenrøden [Statuett]

Share to