• Verkstittelen er inspirert av lag-det selv-bøker fra 30-tallet og etterkrigstiden. Tittelen henspiller på gleden over å få ta aktivt del i konstruksjon og formgiving i en tid der automatiserte prosesser ofte erstatter manuelt arbeid. – Jeg liker den tanken. Jeg trenger et telt, og da lager jeg det selv. Jeg trenger en stol, se i denne boken – her forklares det hvordan man først snekrer skjelettet og etterpå polstrer.

I de to verkene utforsker Storsveen det potensielle rommet i en todimensjonal flate. Alle tekstilene blir farget svarte før de settes sammen. Fordi materialene er av ulik kvalitet, tar de også til seg farge forskjellig, og uttrykket blir dynamisk. Komposisjonen er en kombinasjon av de fargede gjenbrukstekstilene som skaper perspektiv, og geometriske former og abstraherte menneskeskikkelser som bryter illusjonen av dybde.
  Photo: Trani, Roberto Di / Kunst i offentlige rom
 • Verkstittelen er inspirert av lag-det selv-bøker fra 30-tallet og etterkrigstiden. Tittelen henspiller på gleden over å få ta aktivt del i konstruksjon og formgiving i en tid der automatiserte prosesser ofte erstatter manuelt arbeid. – Jeg liker den tanken. Jeg trenger et telt, og da lager jeg det selv. Jeg trenger en stol, se i denne boken – her forklares det hvordan man først snekrer skjelettet og etterpå polstrer.

I de to verkene utforsker Storsveen det potensielle rommet i en todimensjonal flate. Alle tekstilene blir farget svarte før de settes sammen. Fordi materialene er av ulik kvalitet, tar de også til seg farge forskjellig, og uttrykket blir dynamisk. Komposisjonen er en kombinasjon av de fargede gjenbrukstekstilene som skaper perspektiv, og geometriske former og abstraherte menneskeskikkelser som bryter illusjonen av dybde.
  Photo: Trani, Roberto Di / Kunst i offentlige rom
 • Verkstittelen er inspirert av lag-det selv-bøker fra 30-tallet og etterkrigstiden. Tittelen henspiller på gleden over å få ta aktivt del i konstruksjon og formgiving i en tid der automatiserte prosesser ofte erstatter manuelt arbeid. – Jeg liker den tanken. Jeg trenger et telt, og da lager jeg det selv. Jeg trenger en stol, se i denne boken – her forklares det hvordan man først snekrer skjelettet og etterpå polstrer.

I de to verkene utforsker Storsveen det potensielle rommet i en todimensjonal flate. Alle tekstilene blir farget svarte før de settes sammen. Fordi materialene er av ulik kvalitet, tar de også til seg farge forskjellig, og uttrykket blir dynamisk. Komposisjonen er en kombinasjon av de fargede gjenbrukstekstilene som skaper perspektiv, og geometriske former og abstraherte menneskeskikkelser som bryter illusjonen av dybde.
  Photo: Trani, Roberto Di / Kunst i offentlige rom
 • Verkstittelen er inspirert av lag-det selv-bøker fra 30-tallet og etterkrigstiden. Tittelen henspiller på gleden over å få ta aktivt del i konstruksjon og formgiving i en tid der automatiserte prosesser ofte erstatter manuelt arbeid. – Jeg liker den tanken. Jeg trenger et telt, og da lager jeg det selv. Jeg trenger en stol, se i denne boken – her forklares det hvordan man først snekrer skjelettet og etterpå polstrer.

I de to verkene utforsker Storsveen det potensielle rommet i en todimensjonal flate. Alle tekstilene blir farget svarte før de settes sammen. Fordi materialene er av ulik kvalitet, tar de også til seg farge forskjellig, og uttrykket blir dynamisk. Komposisjonen er en kombinasjon av de fargede gjenbrukstekstilene som skaper perspektiv, og geometriske former og abstraherte menneskeskikkelser som bryter illusjonen av dybde.
  Photo: Trani, Roberto Di / Kunst i offentlige rom
 • Verkstittelen er inspirert av lag-det selv-bøker fra 30-tallet og etterkrigstiden. Tittelen henspiller på gleden over å få ta aktivt del i konstruksjon og formgiving i en tid der automatiserte prosesser ofte erstatter manuelt arbeid. – Jeg liker den tanken. Jeg trenger et telt, og da lager jeg det selv. Jeg trenger en stol, se i denne boken – her forklares det hvordan man først snekrer skjelettet og etterpå polstrer.

I de to verkene utforsker Storsveen det potensielle rommet i en todimensjonal flate. Alle tekstilene blir farget svarte før de settes sammen. Fordi materialene er av ulik kvalitet, tar de også til seg farge forskjellig, og uttrykket blir dynamisk. Komposisjonen er en kombinasjon av de fargede gjenbrukstekstilene som skaper perspektiv, og geometriske former og abstraherte menneskeskikkelser som bryter illusjonen av dybde.
  Photo: Trani, Roberto Di / Kunst i offentlige rom
 • Verkstittelen er inspirert av lag-det selv-bøker fra 30-tallet og etterkrigstiden. Tittelen henspiller på gleden over å få ta aktivt del i konstruksjon og formgiving i en tid der automatiserte prosesser ofte erstatter manuelt arbeid. – Jeg liker den tanken. Jeg trenger et telt, og da lager jeg det selv. Jeg trenger en stol, se i denne boken – her forklares det hvordan man først snekrer skjelettet og etterpå polstrer.

I de to verkene utforsker Storsveen det potensielle rommet i en todimensjonal flate. Alle tekstilene blir farget svarte før de settes sammen. Fordi materialene er av ulik kvalitet, tar de også til seg farge forskjellig, og uttrykket blir dynamisk. Komposisjonen er en kombinasjon av de fargede gjenbrukstekstilene som skaper perspektiv, og geometriske former og abstraherte menneskeskikkelser som bryter illusjonen av dybde.
  Photo: Trani, Roberto Di / Kunst i offentlige rom
 • Verkstittelen er inspirert av lag-det selv-bøker fra 30-tallet og etterkrigstiden. Tittelen henspiller på gleden over å få ta aktivt del i konstruksjon og formgiving i en tid der automatiserte prosesser ofte erstatter manuelt arbeid. – Jeg liker den tanken. Jeg trenger et telt, og da lager jeg det selv. Jeg trenger en stol, se i denne boken – her forklares det hvordan man først snekrer skjelettet og etterpå polstrer.

I de to verkene utforsker Storsveen det potensielle rommet i en todimensjonal flate. Alle tekstilene blir farget svarte før de settes sammen. Fordi materialene er av ulik kvalitet, tar de også til seg farge forskjellig, og uttrykket blir dynamisk. Komposisjonen er en kombinasjon av de fargede gjenbrukstekstilene som skaper perspektiv, og geometriske former og abstraherte menneskeskikkelser som bryter illusjonen av dybde.
  Photo: Trani, Roberto Di / Kunst i offentlige rom

Lag det selv [Tekstil]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to