• Ungdommelig portrett i halvfigur
    Photo: Skien kommunes kunstsamling

Selvportrett [Maleri]

Share to