• Beskrivelse fra kunstner til hovedverket, Natasja Askelund:
Jeg har valgt å lage 12 frittstående malerier som er montert i et system innenfor en
rektangulær ramme. Alle maleriene er malt med olje på MDF-plater. Jeg ville lage enkeltmalerier både fordi bilder montert på denne måten kan
referere til album, snapshots av situasjoner, eller for eksempel en instagram-profil, men også fordi bildet som objekt representerer tradisjoner, og noe stabilt.
Tittelen til verket referer til en romsonde som ble skutt opp av NASA i 2006, med hensikt å utforske Pluto og dens måner. Mennesker søker alltid ny kunnskap og forståelse og behovet for noe å strekke seg etter. Verden, mennesket er uutforsket for hver generasjon, med stadig nye horisonter.
Det har vært viktig for meg i dette prosjektet å skape en stor differanse i uttrykket, for å stimulere til flest mulige utgangspunkt for refleksjon og samtale. Det har også vært viktig at verket skal kunne representere noe varig og stabilt. Jeg har ønsket å lage en sammenheng i et sprikende uttrykk, der alle bildene er like viktige, og har like stor relevans.

Hoved-opplevelsen av verket vil være en himmel. Himmelen er drømmenes verden, og
har ingen begrensning. De store blå flatene kan symbolisere både håp og uendelige
muligheter. Andre arbeider vil være helt abstrakte med en innbyrdes logikk. Noen få
bilder vil ha figurative elementer med nesten gjenkjennelige motiver fra elevenes
hverdag, men der innhold og lesning av historie og motiv er åpent. I ytterkantene
henger to malerier der motivet ligner på et draperi eller gardiner, som scenetepper eller
gardiner i et vindu mot verden.
  Photo: Sæter Jørgensen, Erik / Sandnes kommunes kunstsamling
 • Beskrivelse fra kunstner til hovedverket, Natasja Askelund:
Jeg har valgt å lage 12 frittstående malerier som er montert i et system innenfor en
rektangulær ramme. Alle maleriene er malt med olje på MDF-plater. Jeg ville lage enkeltmalerier både fordi bilder montert på denne måten kan
referere til album, snapshots av situasjoner, eller for eksempel en instagram-profil, men også fordi bildet som objekt representerer tradisjoner, og noe stabilt.
Tittelen til verket referer til en romsonde som ble skutt opp av NASA i 2006, med hensikt å utforske Pluto og dens måner. Mennesker søker alltid ny kunnskap og forståelse og behovet for noe å strekke seg etter. Verden, mennesket er uutforsket for hver generasjon, med stadig nye horisonter.
Det har vært viktig for meg i dette prosjektet å skape en stor differanse i uttrykket, for å stimulere til flest mulige utgangspunkt for refleksjon og samtale. Det har også vært viktig at verket skal kunne representere noe varig og stabilt. Jeg har ønsket å lage en sammenheng i et sprikende uttrykk, der alle bildene er like viktige, og har like stor relevans.

Hoved-opplevelsen av verket vil være en himmel. Himmelen er drømmenes verden, og
har ingen begrensning. De store blå flatene kan symbolisere både håp og uendelige
muligheter. Andre arbeider vil være helt abstrakte med en innbyrdes logikk. Noen få
bilder vil ha figurative elementer med nesten gjenkjennelige motiver fra elevenes
hverdag, men der innhold og lesning av historie og motiv er åpent. I ytterkantene
henger to malerier der motivet ligner på et draperi eller gardiner, som scenetepper eller
gardiner i et vindu mot verden.
  Photo: Sæter Jørgensen, Erik / Sandnes kommunes kunstsamling
 • Beskrivelse fra kunstner til hovedverket, Natasja Askelund:
Jeg har valgt å lage 12 frittstående malerier som er montert i et system innenfor en
rektangulær ramme. Alle maleriene er malt med olje på MDF-plater. Jeg ville lage enkeltmalerier både fordi bilder montert på denne måten kan
referere til album, snapshots av situasjoner, eller for eksempel en instagram-profil, men også fordi bildet som objekt representerer tradisjoner, og noe stabilt.
Tittelen til verket referer til en romsonde som ble skutt opp av NASA i 2006, med hensikt å utforske Pluto og dens måner. Mennesker søker alltid ny kunnskap og forståelse og behovet for noe å strekke seg etter. Verden, mennesket er uutforsket for hver generasjon, med stadig nye horisonter.
Det har vært viktig for meg i dette prosjektet å skape en stor differanse i uttrykket, for å stimulere til flest mulige utgangspunkt for refleksjon og samtale. Det har også vært viktig at verket skal kunne representere noe varig og stabilt. Jeg har ønsket å lage en sammenheng i et sprikende uttrykk, der alle bildene er like viktige, og har like stor relevans.

Hoved-opplevelsen av verket vil være en himmel. Himmelen er drømmenes verden, og
har ingen begrensning. De store blå flatene kan symbolisere både håp og uendelige
muligheter. Andre arbeider vil være helt abstrakte med en innbyrdes logikk. Noen få
bilder vil ha figurative elementer med nesten gjenkjennelige motiver fra elevenes
hverdag, men der innhold og lesning av historie og motiv er åpent. I ytterkantene
henger to malerier der motivet ligner på et draperi eller gardiner, som scenetepper eller
gardiner i et vindu mot verden.
  Photo: Sæter Jørgensen, Erik / Sandnes kommunes kunstsamling
 • Beskrivelse fra kunstner til hovedverket, Natasja Askelund:
Jeg har valgt å lage 12 frittstående malerier som er montert i et system innenfor en
rektangulær ramme. Alle maleriene er malt med olje på MDF-plater. Jeg ville lage enkeltmalerier både fordi bilder montert på denne måten kan
referere til album, snapshots av situasjoner, eller for eksempel en instagram-profil, men også fordi bildet som objekt representerer tradisjoner, og noe stabilt.
Tittelen til verket referer til en romsonde som ble skutt opp av NASA i 2006, med hensikt å utforske Pluto og dens måner. Mennesker søker alltid ny kunnskap og forståelse og behovet for noe å strekke seg etter. Verden, mennesket er uutforsket for hver generasjon, med stadig nye horisonter.
Det har vært viktig for meg i dette prosjektet å skape en stor differanse i uttrykket, for å stimulere til flest mulige utgangspunkt for refleksjon og samtale. Det har også vært viktig at verket skal kunne representere noe varig og stabilt. Jeg har ønsket å lage en sammenheng i et sprikende uttrykk, der alle bildene er like viktige, og har like stor relevans.

Hoved-opplevelsen av verket vil være en himmel. Himmelen er drømmenes verden, og
har ingen begrensning. De store blå flatene kan symbolisere både håp og uendelige
muligheter. Andre arbeider vil være helt abstrakte med en innbyrdes logikk. Noen få
bilder vil ha figurative elementer med nesten gjenkjennelige motiver fra elevenes
hverdag, men der innhold og lesning av historie og motiv er åpent. I ytterkantene
henger to malerier der motivet ligner på et draperi eller gardiner, som scenetepper eller
gardiner i et vindu mot verden.
  Photo: Sæter Jørgensen, Erik / Sandnes kommunes kunstsamling
 • Beskrivelse fra kunstner til hovedverket, Natasja Askelund:
Jeg har valgt å lage 12 frittstående malerier som er montert i et system innenfor en
rektangulær ramme. Alle maleriene er malt med olje på MDF-plater. Jeg ville lage enkeltmalerier både fordi bilder montert på denne måten kan
referere til album, snapshots av situasjoner, eller for eksempel en instagram-profil, men også fordi bildet som objekt representerer tradisjoner, og noe stabilt.
Tittelen til verket referer til en romsonde som ble skutt opp av NASA i 2006, med hensikt å utforske Pluto og dens måner. Mennesker søker alltid ny kunnskap og forståelse og behovet for noe å strekke seg etter. Verden, mennesket er uutforsket for hver generasjon, med stadig nye horisonter.
Det har vært viktig for meg i dette prosjektet å skape en stor differanse i uttrykket, for å stimulere til flest mulige utgangspunkt for refleksjon og samtale. Det har også vært viktig at verket skal kunne representere noe varig og stabilt. Jeg har ønsket å lage en sammenheng i et sprikende uttrykk, der alle bildene er like viktige, og har like stor relevans.

Hoved-opplevelsen av verket vil være en himmel. Himmelen er drømmenes verden, og
har ingen begrensning. De store blå flatene kan symbolisere både håp og uendelige
muligheter. Andre arbeider vil være helt abstrakte med en innbyrdes logikk. Noen få
bilder vil ha figurative elementer med nesten gjenkjennelige motiver fra elevenes
hverdag, men der innhold og lesning av historie og motiv er åpent. I ytterkantene
henger to malerier der motivet ligner på et draperi eller gardiner, som scenetepper eller
gardiner i et vindu mot verden.
  Photo: Sæter Jørgensen, Erik / Sandnes kommunes kunstsamling
 • Beskrivelse fra kunstner til hovedverket, Natasja Askelund:
Jeg har valgt å lage 12 frittstående malerier som er montert i et system innenfor en
rektangulær ramme. Alle maleriene er malt med olje på MDF-plater. Jeg ville lage enkeltmalerier både fordi bilder montert på denne måten kan
referere til album, snapshots av situasjoner, eller for eksempel en instagram-profil, men også fordi bildet som objekt representerer tradisjoner, og noe stabilt.
Tittelen til verket referer til en romsonde som ble skutt opp av NASA i 2006, med hensikt å utforske Pluto og dens måner. Mennesker søker alltid ny kunnskap og forståelse og behovet for noe å strekke seg etter. Verden, mennesket er uutforsket for hver generasjon, med stadig nye horisonter.
Det har vært viktig for meg i dette prosjektet å skape en stor differanse i uttrykket, for å stimulere til flest mulige utgangspunkt for refleksjon og samtale. Det har også vært viktig at verket skal kunne representere noe varig og stabilt. Jeg har ønsket å lage en sammenheng i et sprikende uttrykk, der alle bildene er like viktige, og har like stor relevans.

Hoved-opplevelsen av verket vil være en himmel. Himmelen er drømmenes verden, og
har ingen begrensning. De store blå flatene kan symbolisere både håp og uendelige
muligheter. Andre arbeider vil være helt abstrakte med en innbyrdes logikk. Noen få
bilder vil ha figurative elementer med nesten gjenkjennelige motiver fra elevenes
hverdag, men der innhold og lesning av historie og motiv er åpent. I ytterkantene
henger to malerier der motivet ligner på et draperi eller gardiner, som scenetepper eller
gardiner i et vindu mot verden.
  Photo: Sæter Jørgensen, Erik / Sandnes kommunes kunstsamling
 • Beskrivelse fra kunstner til hovedverket, Natasja Askelund:
Jeg har valgt å lage 12 frittstående malerier som er montert i et system innenfor en
rektangulær ramme. Alle maleriene er malt med olje på MDF-plater. Jeg ville lage enkeltmalerier både fordi bilder montert på denne måten kan
referere til album, snapshots av situasjoner, eller for eksempel en instagram-profil, men også fordi bildet som objekt representerer tradisjoner, og noe stabilt.
Tittelen til verket referer til en romsonde som ble skutt opp av NASA i 2006, med hensikt å utforske Pluto og dens måner. Mennesker søker alltid ny kunnskap og forståelse og behovet for noe å strekke seg etter. Verden, mennesket er uutforsket for hver generasjon, med stadig nye horisonter.
Det har vært viktig for meg i dette prosjektet å skape en stor differanse i uttrykket, for å stimulere til flest mulige utgangspunkt for refleksjon og samtale. Det har også vært viktig at verket skal kunne representere noe varig og stabilt. Jeg har ønsket å lage en sammenheng i et sprikende uttrykk, der alle bildene er like viktige, og har like stor relevans.

Hoved-opplevelsen av verket vil være en himmel. Himmelen er drømmenes verden, og
har ingen begrensning. De store blå flatene kan symbolisere både håp og uendelige
muligheter. Andre arbeider vil være helt abstrakte med en innbyrdes logikk. Noen få
bilder vil ha figurative elementer med nesten gjenkjennelige motiver fra elevenes
hverdag, men der innhold og lesning av historie og motiv er åpent. I ytterkantene
henger to malerier der motivet ligner på et draperi eller gardiner, som scenetepper eller
gardiner i et vindu mot verden.
  Photo: Sæter Jørgensen, Erik / Sandnes kommunes kunstsamling
 • Beskrivelse fra kunstner til hovedverket, Natasja Askelund:
Jeg har valgt å lage 12 frittstående malerier som er montert i et system innenfor en
rektangulær ramme. Alle maleriene er malt med olje på MDF-plater. Jeg ville lage enkeltmalerier både fordi bilder montert på denne måten kan
referere til album, snapshots av situasjoner, eller for eksempel en instagram-profil, men også fordi bildet som objekt representerer tradisjoner, og noe stabilt.
Tittelen til verket referer til en romsonde som ble skutt opp av NASA i 2006, med hensikt å utforske Pluto og dens måner. Mennesker søker alltid ny kunnskap og forståelse og behovet for noe å strekke seg etter. Verden, mennesket er uutforsket for hver generasjon, med stadig nye horisonter.
Det har vært viktig for meg i dette prosjektet å skape en stor differanse i uttrykket, for å stimulere til flest mulige utgangspunkt for refleksjon og samtale. Det har også vært viktig at verket skal kunne representere noe varig og stabilt. Jeg har ønsket å lage en sammenheng i et sprikende uttrykk, der alle bildene er like viktige, og har like stor relevans.

Hoved-opplevelsen av verket vil være en himmel. Himmelen er drømmenes verden, og
har ingen begrensning. De store blå flatene kan symbolisere både håp og uendelige
muligheter. Andre arbeider vil være helt abstrakte med en innbyrdes logikk. Noen få
bilder vil ha figurative elementer med nesten gjenkjennelige motiver fra elevenes
hverdag, men der innhold og lesning av historie og motiv er åpent. I ytterkantene
henger to malerier der motivet ligner på et draperi eller gardiner, som scenetepper eller
gardiner i et vindu mot verden.
  Photo: Sæter Jørgensen, Erik / Sandnes kommunes kunstsamling
 • Beskrivelse fra kunstner til hovedverket, Natasja Askelund:
Jeg har valgt å lage 12 frittstående malerier som er montert i et system innenfor en
rektangulær ramme. Alle maleriene er malt med olje på MDF-plater. Jeg ville lage enkeltmalerier både fordi bilder montert på denne måten kan
referere til album, snapshots av situasjoner, eller for eksempel en instagram-profil, men også fordi bildet som objekt representerer tradisjoner, og noe stabilt.
Tittelen til verket referer til en romsonde som ble skutt opp av NASA i 2006, med hensikt å utforske Pluto og dens måner. Mennesker søker alltid ny kunnskap og forståelse og behovet for noe å strekke seg etter. Verden, mennesket er uutforsket for hver generasjon, med stadig nye horisonter.
Det har vært viktig for meg i dette prosjektet å skape en stor differanse i uttrykket, for å stimulere til flest mulige utgangspunkt for refleksjon og samtale. Det har også vært viktig at verket skal kunne representere noe varig og stabilt. Jeg har ønsket å lage en sammenheng i et sprikende uttrykk, der alle bildene er like viktige, og har like stor relevans.

Hoved-opplevelsen av verket vil være en himmel. Himmelen er drømmenes verden, og
har ingen begrensning. De store blå flatene kan symbolisere både håp og uendelige
muligheter. Andre arbeider vil være helt abstrakte med en innbyrdes logikk. Noen få
bilder vil ha figurative elementer med nesten gjenkjennelige motiver fra elevenes
hverdag, men der innhold og lesning av historie og motiv er åpent. I ytterkantene
henger to malerier der motivet ligner på et draperi eller gardiner, som scenetepper eller
gardiner i et vindu mot verden.
  Photo: Sæter Jørgensen, Erik / Sandnes kommunes kunstsamling

New horizons [offentlig utsmykking]

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to