• Stue/kammers-seksjonen i Losahuset er laftet av suet plank med sinknov. Kjøkkenseksjonen derimot har en eldre konstruksjonstype. Den er grindbygget. Overdelen av ”grinden” sees godt i nordveggen på loftet. Den bærer taket uavhengig av veggflatene. Legg også merke til den fine sperrkonstruksjonen med ekte ”sutak”.

Losahuset ble flyttet inn til Dokken i 1850-årene, da losfamilien bosatte seg i byen. Familien tok gjerne med seg huset sitt når de flyttet den gang. Det vitner utgangsdøren mot øst om - som var i bruk da huset hadde en annen adresse. Denne fine døren brukes nå bare til lufting slik huset ligger i dag. Kanskje kom den til nytte igjen på et nytt sted, tenkte de trolig da huset ble flyttet. Mye tyder på at familien regnet med å flytte huset på nytt om sildeeventyret skulle ta slutt og de måtte søke utkomme andre steder.
    Photo: Glette, Cathrine / Haugalandmuseet
  • Stue/kammers-seksjonen i Losahuset er laftet av suet plank med sinknov. Kjøkkenseksjonen derimot har en eldre konstruksjonstype. Den er grindbygget. Overdelen av ”grinden” sees godt i nordveggen på loftet. Den bærer taket uavhengig av veggflatene. Legg også merke til den fine sperrkonstruksjonen med ekte ”sutak”.

Losahuset ble flyttet inn til Dokken i 1850-årene, da losfamilien bosatte seg i byen. Familien tok gjerne med seg huset sitt når de flyttet den gang. Det vitner utgangsdøren mot øst om - som var i bruk da huset hadde en annen adresse. Denne fine døren brukes nå bare til lufting slik huset ligger i dag. Kanskje kom den til nytte igjen på et nytt sted, tenkte de trolig da huset ble flyttet. Mye tyder på at familien regnet med å flytte huset på nytt om sildeeventyret skulle ta slutt og de måtte søke utkomme andre steder.
    Photo: Haugalandmuseet
  • Stue/kammers-seksjonen i Losahuset er laftet av suet plank med sinknov. Kjøkkenseksjonen derimot har en eldre konstruksjonstype. Den er grindbygget. Overdelen av ”grinden” sees godt i nordveggen på loftet. Den bærer taket uavhengig av veggflatene. Legg også merke til den fine sperrkonstruksjonen med ekte ”sutak”.

Losahuset ble flyttet inn til Dokken i 1850-årene, da losfamilien bosatte seg i byen. Familien tok gjerne med seg huset sitt når de flyttet den gang. Det vitner utgangsdøren mot øst om - som var i bruk da huset hadde en annen adresse. Denne fine døren brukes nå bare til lufting slik huset ligger i dag. Kanskje kom den til nytte igjen på et nytt sted, tenkte de trolig da huset ble flyttet. Mye tyder på at familien regnet med å flytte huset på nytt om sildeeventyret skulle ta slutt og de måtte søke utkomme andre steder.
    Photo: Haugalandmuseet

Våningshus

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to