• 1876
Bedehuset ble reist på initiativ av presten, vekkelsespredikanten, avismannen og politikeren Lars Oftedal (1838 - 1900) og innviet 23.mars 1867. Huset ble reist på dugnad av bygdefolket og ble ferdig på rekordtid. "Bethlehem" var til å begynne med det eneste forsamlingshuset i bygda. Her holdt skolen til frem til 1896 og ungdomslaget, landbrukslaget, bondekvinnelaget, sanitetsforeningen, 4H-laget og andre benyttet huset til møter. Dessuten var bedehuset benyttet som valglokale ved kommunale valg og stortingsvalg.
Spesielt for «Betlehem» var at huset var brukt til kirke fra 1913 til 1967. Det fikk da et eget tilbygg med alterring. Under siste krig var det benyttet som skolehus.

Norsk folkemuseums guidebok,  1996
    Photo: Norsk Folkemuseum
  • 1876
Bedehuset ble reist på initiativ av presten, vekkelsespredikanten, avismannen og politikeren Lars Oftedal (1838 - 1900) og innviet 23.mars 1867. Huset ble reist på dugnad av bygdefolket og ble ferdig på rekordtid. "Bethlehem" var til å begynne med det eneste forsamlingshuset i bygda. Her holdt skolen til frem til 1896 og ungdomslaget, landbrukslaget, bondekvinnelaget, sanitetsforeningen, 4H-laget og andre benyttet huset til møter. Dessuten var bedehuset benyttet som valglokale ved kommunale valg og stortingsvalg.
Spesielt for «Betlehem» var at huset var brukt til kirke fra 1913 til 1967. Det fikk da et eget tilbygg med alterring. Under siste krig var det benyttet som skolehus.

Norsk folkemuseums guidebok,  1996
    Photo: Norsk Folkemuseum

Bedehuset «Betlehem», Hinna, Jæren

Add a comment or suggest edits

Select the images you want to order

Share to