• Uthuset ligger like vest for hovedhuset, sydvest i tunet. Inntil uthusets østfasade, rett ved siden av inngangen til uthuset, er det bygget en nyere utedo. Det er en enkel reisverkskonstruksjon med saltak, kledd utvendig med høvlet panel med bakhon som overliggere. Bakhon er det ytterste stykket av trestokken som er blitt saget opp til plank og bord. Bygningen er fundamentert på stein, tilsynelatende rett på bakken. Uthuset er malt rødt med hvite hjørnebord og vannbord. Taket er tekket med papp med enkle lekter over pappskjøtene.
    Photo: Valen, Gerd Johanne / Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
  • Uthuset ligger like vest for hovedhuset, sydvest i tunet. Inntil uthusets østfasade, rett ved siden av inngangen til uthuset, er det bygget en nyere utedo. Det er en enkel reisverkskonstruksjon med saltak, kledd utvendig med høvlet panel med bakhon som overliggere. Bakhon er det ytterste stykket av trestokken som er blitt saget opp til plank og bord. Bygningen er fundamentert på stein, tilsynelatende rett på bakken. Uthuset er malt rødt med hvite hjørnebord og vannbord. Taket er tekket med papp med enkle lekter over pappskjøtene.
    Photo: Valen, Gerd Johanne / Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
  • Uthuset ligger like vest for hovedhuset, sydvest i tunet. Inntil uthusets østfasade, rett ved siden av inngangen til uthuset, er det bygget en nyere utedo. Det er en enkel reisverkskonstruksjon med saltak, kledd utvendig med høvlet panel med bakhon som overliggere. Bakhon er det ytterste stykket av trestokken som er blitt saget opp til plank og bord. Bygningen er fundamentert på stein, tilsynelatende rett på bakken. Uthuset er malt rødt med hvite hjørnebord og vannbord. Taket er tekket med papp med enkle lekter over pappskjøtene.
    Photo: Valen, Gerd Johanne / Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS

Uthus

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to