Gruppe 5

Dagen i dag :)

vi lærte hvordan vi kan snakke med en som er døv på en forståelig måte. Hvordan teknologien, språket og historien til døve har endret seg gjennom tidene.

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to create a user or login.