Gamle Skjettenbilder

Skjetten landhandel i 1917.

Bak bodde oldefar Alfred M. Olsen og oldemor Anna D. Bakken.

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to create a user or login.