bild

1 maxay samaynayaan dadkan?

2 imisa sano ka hor baa la qaaday sawirkan?

3 dalkee baaa lagu qaday sawirkan?

4

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to create a user or login.