Statens hus i Vadsø

Et naturlig kuratorisk utgangspunkt for kunstprosjektet ved Statens Hus, Statsforvalteren i Troms og Finnmark er Tre stammers møte. De tre folkegruppene samer, kvener/norskfinner og nordmenn har dominert befolkningen i Nord-Norge, og for Statsforvalteren er det viktig å fremme de tre kulturene og deres historiske og kulturelle betydning for regionen.

Kurator Monica Milch Gebhardt har valgt å trekke fram unge kunstnere med ulik tilknytning til Nord-Norge for å vise det kulturelle mangfoldet i området. Særlig den kvenske/norskfinske kulturen vil få et spesielt fokus, i tråd med den generelle oppvåkningen rundt den kvenske kulturen, som tidligere har vært underkommunisert. De siste årene har det skjedd en utvikling i de kvenske og norskfinske miljøene, og nye organisasjoner og prosjekter vokser fram. Stadig ønsker flere mennesker å vise og uttrykke sin kvenske/norskfinske tilhørighet i sitt kunstneriske virke gjennom musikk, teater, dans, litteratur og billedkunst. Høsten 2021 ble den aller første Kväänibienalli arrangert i Vadsø, og samtidig ble Kvensk Kunstnerforbund | Kväänikonstnäärit, etablert. To kunstnere som har vært aktive i denne bevegelsen, Maija Liisa Bjørklund og Åsne Kummeneje Mellem, er valgt ut for direkte oppdrag til Statens Hus. I tillegg vil innkjøp av kunstverk signert andre unge kunstnere være med på å utfylle bildet av den mangfoldige kulturen i Troms og Finnmark.

Et viktig trekk hos dagens generasjon av unge kvenske/norskfinske og samiske kunstnere er at mange strever med ettervirkningene etter fornorskningsprosessen som deres besteforeldre og foreldre ble utsatt for. Både språket og kulturkunnskapen fra tidligere generasjoner har enten gått tapt eller er mangelfull, og denne delen av identiteten blir utforsket gjennom kunst. Hvordan tapet av identitet, kultur og språk kommenteres og uttrykkes gjennom kunst går som en rød tråd i kurateringen for kunstprosjektet. Maija Liisa Bjørklund og Åsne Kummeneje Mellem arbeider på ulike vis med synliggjøring av den kvenske/norskfinske kulturen. Bjørklund har i flere prosjekter fordypet seg i kvenske symboler og deres betydning, mens Kummeneje Mellem uttrykker seg kunstnerisk gjennom utforskning av kvensk tradisjonshåndverk – käsityö. Ved oppstart av prosjektet var ingen av disse innkjøpt til offentlige bygg eller hadde gjort offentlige oppdrag tidligere.

Prosjektet skal etter planen stå ferdig i løpet av sensommeren 2022, og en grundigere presentasjon av kunstnerne og kunstverkene gjennom tekst og foto vil da foreligge.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to