Kartor och klot

Kartor och klot -

gamla glober för unga upptäckare

En utställning på Sjöhistoriska museet som handlar om hur människan utforskat och avbildat världen. I centrum av utställningen står jord- och himmelsglober från 1600- och 1700-talet. Dessutom visas reproduktioner av äldre kartor, varav ett par av originalen kommer från museets arkiv.

Utställningen har barn som målgrupp.

Share to