Photo: Vest-Agder-museet

Rosemaling i Vest-Agder

23 objects

Kiste

Bolle

Bolle

Ølbolle

Ølbolle

Ølbolle

Ølbolle i tre. Dreiet, utvendig rød med blå kant, innvendig rød prydet med lange, smale svugne blad i sort og grønt - litt blått og gult.

Ølbolle

Kanne

Bolle

Form: sirkulær, avrundete sideflater

Ølbolle

Sirkelrund, plan bunn, sterkt skrå side, innsnevret rand.

Tine

Oval med to hanker, tilpasset lokk med to innsnitt og et lite håndtak

Skrin

Tine

Eske

Bolle

Tine

Bolle

Skrin

Eske

Ølbolle

Rosemaling er en form for dekormaling som ble svært populær fra midten av 1700-tallet. Storhetstiden varte i rundt 100 år. Rosemalingen forbindes med bondesamfunnet og bøndenes materielle kultur. Det var kistene, tinene, ølbollene og interiøret på bygdene som ble rosemalt.

Rosemalerne var i større grad håndverkere enn kunstnere og kunnskapen ble lært bort fra læremester til læregutt. Rosemalerne kopierte hverandre og læreguttene fortsatte i stilen de hadde lært, ofte uten tilføre noe nytt.

Flere faktorer spilte en rolle i at rosemalingen ble populær fra midten av 1700-tallet. Bøndenes våningshus gjennomgikk en forandring fra mørke, røykfylte årestuer til hus med pipe og vinduer. I slike stuer var det større anledning for dekorering med maling og farger. Fargepigmentene som ble brukt i dekormaling ble billigere og oppsvinget i handelen med utlandet gjorde det enklere å få tak i nye pigmenter. Det kom også nye impulser, mønstre og moter sammen med den økte kontakten med utlandet.

Rosemaling var utbredt i hele Norge, men de ulike regionene hadde hvert sitt stiluttrykk. Rosemalingen i Vest-Agder skiller seg ut med egne særtrekk både i stil og fargebruk. Den kan virke noe tung, ofte med mørk bunnfarge i blått eller grønt. Fargene er sjeldent påtrengende selv om de er friske. Dekorering med fantasiplanter er et trekk særegent for Vest-Agderstilen. Trær med blomster og frukt på samme gren, med tulipaner i toppen, med både grønne, røde, gule og til og med blå epler er motiv for mange av Vest-Agders rosemalere. Tulipanen fikk en særstilling i den lokale rosemalingen og henger trolig sammen med Agderfylkenes tette kontakt med Holland forut for og under rosemalingens storhetstid.

Bygda Fjotland i Kvinesdal ble hovedsete for rosemaling i Vest-Agder. Mange av de tidlige, kjente rosemalerne kom nettopp fra det lille stedet oppe i dalen. Bakgrunnen for at det var her rosemalingen i Vest-Agder hadde sin begynnelse er uklar, men det vokste frem et malermiljø som fikk forgreininger til større deler av Vest-Agder.

Blant de store rosemalerne fra Fjotland står Tore Asbjørsen Risøyne som en av de fremste og en av de første, kjente rosemalerne i Vest-Agder. Hvor mange som lærte direkte fra Risøyne er uklart, men to av hans læregutter ble selv store malere; Olav Thoresen Kvinlaug (1733-1857) og Gutorm Persson Eftestøl (1779-1856). Eftestøl har senere blitt stående som den fremste representanten for Vest-Agderstilen og var videre et viktig forbilde for generasjonen med malere som kom etter ham.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to