Photo: Isaksen, Trond A. / Kunst i offentlige rom

Arendal politistasjon

Nye Arendal politistasjon er et regionalt knutepunkt for polititjenestene i Aust-Agder. Stasjonen er lagt nært hovedferdselsåren E-18, og når den nye innfartsveien til Arendal by er ferdig vil alle som ferdes mellom sentrum og europaveien passere bygget.

Edith Lundebrekke har festet pulverlakkerte aluminiumsplater i klare farger mellom trespilene i byggets fasade, slik at de danner skråstilte bånd som omgir hele fasaden. Når man betrakter dem den ene veien danner de en fast rytme av gule og hvite bånd, mens de fra den andre siden lager regnbueoverganger fra den ene fargen til den andre. Resultatet blir et dynamisk fargespill som er synlig når man beveger seg langs bygget både på nært hold og på avstand. Tanken er at kunstverket både viser til politiets uniformering og til fargeskrinets uendelighet av muligheter. Sammen med bygget skal kunstverket være en materialisering av politiets kjerneverdier: Den myke og varme fasaden, med kunstverkets fargespill, skal virke inviterende overfor publikum, mens den resolutte og effektivt strukturerte kjernen viser politiet som autoritet med ulike plikter og oppgaver. Mønsteret som oppstår kan gi assosiasjoner til politiets logo og ordensbånd, så vel som til regnbuen og til multikulturelle forhold, mangfold og toleranse.

Edith Lundebrekke jobber hovedsakelig med materiale, som tre, glass, mur og metall. Hun har over flere år markert seg med kunstprosjekter basert på repetisjoner av moduler; kunstverk som forandrer seg etter hvordan betrakteren forflytter seg i rommet rundt verkene.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to