Photo: Klintefors, Erling / Marinmuseum

Modellkammaren

35 objects

En skeppsmodellkammare fyllde flera funktioner. Det viktigaste var att bygga miniatyrmodeller av fartyg, byggnader, tekniska hjälpmedel med mera fö r att testa hur bra konstruktionerna fungerade i praktiken. Modellerna var också till för att demonstrera olika projekt för kungen eller andra med stor makt, eller i utbildningssyfte. Vissa modeller, så kallade praktpjäser, var bara till för att ställas ut.

I Marinmuseums modellkammare finns prototyper i miniatyr till berömda kringsfartyg, sliphus som drevs av oxar och hästar och Karlskrona örlogsvarvs mäktiga mastkran.

Här kan du klicka dig vidare och läsa mer om varje modell som finns utställd på muséet.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to