Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

NIH Norges Idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole ble oppført i perioden 1968 til 1970, og byggene har dermed passert førti år.

Byggene skal nå rehabiliteres og utbedres til dagens standard, slik at de ivaretas for fremtiden og arbeidsforholdene for ansatte og studenter blir bedre.

Prosjektet skal ha gode løsninger for universell utforming, energi og miljø. Byggene er vernet. Det vil også bli gjennomført en enkel istandsetting av utearealene.

Byggingen vil igangsettes sommeren 2015, og kunstkonsulentene Torunn Skjelland og Power Ekroth vil ferdigstille kunstplanen i løpet av samme år.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to