Photo: Ludwigsson, Jörgen / Kulturparken Småland / Smålands museum

Kronobergs slottsruin

303 objects

___________________________

Historik:

När Växjö stift bildades under 1100-talets andra hälft, hade kyrkan sedan tidigare byarna Hov och Thiudby på Kronobergshalvön, men biskopen hade sin huvudgård på det närbelägna Helgö. I skriftligt material förekommer namnet Kronoberg första gången år 1350 som manerio episcopi Kronobergh, alltså som biskopens huvudgård. Namnet antyder genom tyskans krone – befästning, att gården redan då kan ha fått någon enklare form av försvarsverk. Om manerio episcopi Kronobergh låg på platsen för borgen, eller platsen för dess närliggande ladugård, är dock inte helt klarlagt. På 1440-talet finns det skriftliga belägg för omfattande befästningsarbeten i sten på borgen och det äldsta fyndmaterialet är från tidigt 1400-tal. Om den äldsta borgen på ön kan ha byggts i trä, samt om de arkeologiska undersökningarna på 1930 och 40-talet verkligen gjordes till botten är dock oklart. Den äldsta kända anläggningen var en kastellborg med hörntorn, ett källarhus med stengrund, samt enklare träbyggnader placerade i en kvadratisk form.

Efter Gustav Vasas reformation och det efterföljande bondeupproret som kommit att kallas för Dackefejden, var Kronoberg inte längre en biskopsborg utan centrum för ett kungligt fögderi. Borgen förstärktes därför på 1540-talet med starka murar, kraftiga hörnrondeller och vallgrav. Det blev en modern Vasaborg som skulle förhindra inhemska och uppror danska härjningar mot den växande centralmakten i Stockholm. Efter 1630-talet började slottet förfalla. Landshövdingen, som representerade ett nytt administrativt system med ämbetsmän som fick statlig lön istället för gods och gårdar, valde att bo på Kronobergs kungsgård istället för Kronobergs slott. Då slottet inte längre hade någon funktion blev det snabbt en ruin, och en hel del byggnadsmaterial återanvändes till hus i Växjö stad.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to