• Utställningen anordnades av Svenska slöjdföreningen (senare Svensk Form) och var förlagd till Friesens park på Djurgården i Stockholm.  Utställningsarkitekt var Ferdinand Boberg.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Stockholmsutställningen 1909 (1909)

Utställningen anordnades av Svenska slöjdföreningen (senare Svensk Form) och var förlagd till Friesens park på Djurgården i Stockholm. Utställningsarkitekt var Ferdinand Boberg.

Share to