Photo: Gustafsson, Arne / Bild Linköping

Spännande hus i Linköping

Spännande hus i Linköping

29 objects

Första husflytten till Gamla Linköping

En dag i Februari (Ev. i Mars). Torghandel, Busstrafik, Hästtransport samt Skulpturen Foke Filbyter, Jonn O Nilsons palats och Centralpalatset. Standards Hörna var en stor affär i konfektionsbranschen. Stora Torget med Standards Hörna. 50-tal. Centralpalatset ritades av arkitekten P J Pettersson i Stockholm, men byggmästaren Anders Ohlsson lät dock Axel Brunskog göra nya fasadritningar mot Stora torget. Den fasaden har därför en tydligare jugendkaraktär än vad övriga fasaden har. Byggnaden stod klar 1909. Jonn O Nilsons palats uppfört i holländsk nyrenässans 1893-94 av bankdirektören och industrimannen Jonn O Nilson (1855-1938). Arkitekter: F Ullrich och E Hallquisth. Nilson grundade ett flertal industrier i staden, bl.a. Hackefors porslinsfabrik. Byggnaden hade ursprungligen ett brant valmat tak, efter branden 1949 påbyggdes ytterligare en våning.

Sporthallen står färdig. Planering av omgivningen pågår. Sporthallen är en modernistisk och konstruktivistisk byggnad. Den uppfördes 1955-56, arkitekt Hans Westman. Invigningen var den 6 oktober 1956.

Kanberget med det gamla vattentornet. Infektionskliniken ses i nedre delen av bilden. Vattentornet uppfördes 1909 av arkitekten Axel Brunskog. Byggnaden har beskrivits som ett exempel på monumental, nationalromantiskt präglad arkitektutformning. Den 17 oktober 1910 togs vattentornet i bruk och var sedan i drift fram till 1958. 1988 invigdes tornet för andra gången, denna gång efter det att tornet byggts om till bostäder. Arkitekt: Lars Brunskog. Lars Brunskog lämnade fasaden mot väster och Kaserngatan orörd. Tornet har 14 våningar och inrymmer 10 lägenheter.

Branden av stadsbiblioteket i september 1996. Stadsbiblioteket: Efter en arkitekttävling 1966 ritades och inreddes biblioteket av arkitekterna Bo Cederlöf och Carl-Ewert Ekström. Byggnaden öppnades för allmänheten 1973-11-03, men invigningen skedde först 1974-06-06. Natten mellan 20-21 september 1996 utbröt en brand och huvuddelen av biblioteket förstördes.

Belvederen i Trädgårdsföreningen. Linköping. Utsiktstorn i park. Två kvinnor och två män. Belvederen uppfördes 1880 efter ritningar av Rudolf Ström. Han ritade förutom Belvederen även Trädgårdsföreningens restaurangbyggnad samt gymnastikbyggnaden vid domkyrkan. Belvederen genomgick en omfattande förändring 1921 efter Axel Brunskogs ritningar. Linköpings Trädgårdsförening, anlades 1859 av ett bolag på ett av Serafimerordensgillet arrenderat område. Den välskötta anläggningen utvidgades 1871 och är upplåten för allmänheten mot det att staden till bolaget årligen erlägger ett belopp av 300 rdr.

Folksamling vid borggården utanför läroverket, senare stadshus. År 1859 fastställdes att en ny skola skulle uppföras på Cederhielmska tomten. Arkitekt var Johan Fredrik Åbom, byggmästare Jonas Jonsson. Byggnadsarbetena påbörjades 1860 och invigningen av läroverket skedde år 1864. Läroverk fram till 1914. Byggnaden användes för militära uppgifter under krigsåren. Efter en ombyggnation 1921, av Axel Brunskog efter skisser av byggnadsingenjören Iwar Olsson, blev huset ett stadshus. Interiören förändrades mest då kakelugnar byttes ut mot centralvärme. Ytterligare en betydande upprustning av interiören gjordes på 1990-talet.

Belvederen i Trädgårdsföreningen. Belvederen uppfördes 1880 efter ritningar av Rudolf Ström. Han ritade förutom Belvederen även Trädgårdsföreningens restaurangbyggnad samt gymnastikbyggnaden vid domkyrkan. Belvederen genomgick en omfattande förändring 1921 efter Axel Brunskogs ritningar. Linköpings Trädgårdsförening, anlades 1859 av ett bolag på ett av Serafimerordensgillet arrenderat område. Den välskötta anläggningen utvidgades 1871 och är upplåten för allmänheten mot det att staden till bolaget årligen erlägger ett belopp av 300 rdr.

Interiör av Simhallen.

Tinnis år 1980

Tinnis år 1980

Sporthallen i Linköping

Belvederen. Belvederen uppfördes 1880 efter ritningar av Rudolf Ström. Han ritade förutom Belvederen även Trädgårdsföreningens restaurangbyggnad samt gymnastikbyggnaden vid domkyrkan. Belvederen genomgick en omfattande förändring 1921 efter Axel Brunskogs ritningar. Linköpings Trädgårdsförening, anlades 1859 av ett bolag på ett av Serafimerordensgillet arrenderat område. Den välskötta anläggningen utvidgades 1871 och är upplåten för allmänheten mot det att staden till bolaget årligen erlägger ett belopp av 300 rdr.

Entrén till stadshuset. År 1859 fastställdes att en ny skola skulle uppföras på Cederhielmska tomten. Arkitekt var Johan Fredrik Åbom, byggmästare Jonas Jonsson. Byggnadsarbetena påbörjades 1860 och invigningen av läroverket skedde år 1864. Läroverk fram till 1914. Byggnaden användes för militära uppgifter under krigsåren. Efter en ombyggnation 1921, av Axel Brunskog efter skisser av byggnadsingenjören Iwar Olsson, blev huset ett stadshus. Interiören förändrades mest då kakelugnar byttes ut mot centralvärme. Ytterligare en betydande upprustning av interiören gjordes på 1990-talet.

Interiör av Stifts- och landsbiblioteket. Stadsbiblioteket: Efter en arkitekttävling 1966 ritades och inreddes biblioteket av arkitekterna Bo Cederlöf och Carl-Ewert Ekström. Byggnaden öppnades för allmänheten 1973-11-03, men invigningen skedde först 1974-06-06. Natten mellan 20-21 september 1996 utbröt en brand och huvuddelen av biblioteket förstördes.

Innergården av Stifts- och landsbiblioteket, domkyrkotornet ses i bakgrunden. Stadsbiblioteket: Efter en arkitekttävling 1966 ritades och inreddes biblioteket av arkitekterna Bo Cederlöf och Carl-Ewert Ekström. Byggnaden öppnades för allmänheten 1973-11-03, men invigningen skedde först 1974-06-06. Natten mellan 20-21 september 1996 utbröt en brand och huvuddelen av biblioteket förstördes.

Baksidan av Stifts- och landsbiblioteket sett från Östgötagatan med parkeringsplatsen i förgrunden och domkyrkan i bakgrunden. Stadsbiblioteket: Efter en arkitekttävling 1966 ritades och inreddes biblioteket av arkitekterna Bo Cederlöf och Carl-Ewert Ekström. Byggnaden öppnades för allmänheten 1973-11-03, men invigningen skedde först 1974-06-06. Natten mellan 20-21 september 1996 utbröt en brand och huvuddelen av biblioteket förstördes.

Orig. text: Linköping. Högre Allmänna Läroverket. Idag heter skolan Katedralskolan. Sedd från Platensgatan. År 1912 beslöt stadsfullmäktige att uppföra ett nytt läroverk. Den nya bygggnaden låg utanför dåvarande staden och var i stort omgiven av åkermark. Rektor för Linköpings högre allmänna läroverk var under tiden 1901-1926 Albert Vaerneus. Arkitekt Axel Brunskog och huvudentreprenör var byggmästaren Anders Ohlsson. Byggnaden fick en rik konstnärlig utsmyckning. Carl Fagerberg gjorde fasadens skulpturer medan Olle Hjortzberg smyckade aulan. Den 30 augusti 1915 samlades lärare och lärjungar i det gamla läroverkets aula och tågade därefter gemensamt till det nya läroverket, där uppropet skedde i den nya aulan. Invigningen dröjde till den 16 oktober 1915.

Orig. text på kortet: Linköping. Stora Torget. Jonn O. Nilsons palats och Centralpalatset vid stora torget med Folkungabrunnen, en skulptur av Carl Milles, invigd 1927, vid sidan av Storgatan som korsar torget. Fotot är monterat på albumblad. Centralpalatset ritades av arkitekten P J Pettersson i Stockholm, men byggmästaren Anders Ohlsson lät dock Axel Brunskog göra nya fasadritningar mot Stora torget. Den fasaden har därför en tydligare jugendkaraktär än vad övriga fasaden har. Byggnaden stod klar 1909. Jonn O Nilsons palats: Byggnaden uppfördes i holländsk nyrenässans 1893-94 av bankdirektören och industrimannen Jonn O Nilson efter ritningar av stockholmsarkitekten F L Ullrich och E K Hallquist. Frescomålningar av Antonio Bellio. Nilson grundade ett flertal industrier i staden, bl a Hackefors porslinsfabrik. Byggnaden brann 1949 och taket fick ett annat utseende samt påbyggdes ytterligare en våning. Under åren 1893-1903 fanns Posten och Telegrafstyrelsen en trappa upp i byggnaden.

Stora torget sedd mot söder med byggnaderna från vänster; Rådhuset, Centralpalatset, Jonn O Nilsons palats. Kortet är monterat på ett albumblad.

Byggnader i Linköping berättar om staden från förr. Vilken är din favorit?

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to