• Utställningen var förlagd till söder om Valbogatan, mellan Norra Skeppargtaan och Byggmästargatan till husraden norr om Staketgatan. Huvudarkitekt var Sigge Cronstedt.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Gävleutställningen 1901 (1901)

Utställningen var förlagd till söder om Valbogatan, mellan Norra Skeppargtaan och Byggmästargatan till husraden norr om Staketgatan. Huvudarkitekt var Sigge Cronstedt.

17 objects

Share to