Photo: Hallingdal Museum

Hallingdal Apotek, Nesbyen

Gjenstander fra Hallingdal Apotek på Nesbyen. Apoteket ble etabler i 1898.

"Tanken om apotek i Hallingdal tar form.

Det er ikke mulig nå å si med sikkerhet når tanken om apotek i Hallingdal første gang ble fremasatt, og av hvem. Den praktiske mulighet forelå i for seg helt fra 1842, da Handelsloven som ble vedtatt dette året gorde det mulig å opprette handelsvirksomhet utenfor byene, slik at handelen i prinsippet ble fri. Utviklingen innen helsevesenet gikk sakte, men sikkert framover, mot slutten av 1800-tallet hadde Hallingdal fått to distriktlegestillinger og jordmor. I 1877 vedtok herredsstyret "Sundhedsregler for Nesbyen", et regelverk som først og fremst var vern om drikkevannet. For å ivareta husdyrenes helse var det opprettet Amtsdyrlegestilling. Rensligheten var det som tidligere navnt dårlig med, men i 1898 fikk Nesbyen sitt første offentlige badstubad, etter initiativ av dr. Rømcke. I 1894 hadde man også fått telefon.

Folketallet som ble kraftig redusert p.g.a. utvandring i 2. halvdel av1800-tallet, totalt sett utvandret ca. 2000 personer fra Nes prestegjeld, d.v.s. dagens Flå og Nes, begynte rundt århundreskiftet å stige igjen."

Teksten er hentet fra:

Norheim, Per Terje (1999): Jubileumsskrift Hallingdal Apotek 100 år 1898-1998. 29 sider.

https://www.nb.no/items/d48358fda6ecf6295a3500457b04c9c2?page=0&searchText=

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to