Fartygsvarv som varit ett av Sveriges största varv.

Share to