Fotograffirma, verksam i bl.a. Stockholm på adressen Röda Bodarna No 1.
Verksam i Arboga 1859.

Share to