Virksomheten omfattet eloksering og farging av aluminium og produksjon av aluminiumsartikler.

Share to