Bedrift med hovedkontor i Oslo, og produksjon på Lørenskog. Virksomheten besto i nedsmelting og raffinering av aluminium som i blokker ble solgt til støperier og annen industri.

Share to