Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab ble startet i 1905 av Sam Eyde, med svensk, fransk og norsk kapital. Eyde hadde fått med seg professor Kristian Birkeland om å utvikle en metode for å bruke store mengder elektrisk kraft til å utvinne nitrogen fra lufta og lage kunstgjødsel. Store kraftverk og fabrikker ble bygd i Notodden og Rjukan. Historien om Norsk Hydro er sentral norsk historie, og også industrikulturell verdensarv på UNESCOs verdensarv-liste.
Fra 2004 ble kunstgjødsel-delen skilt ut i et eget selskap som Yara International. Yara bærer videre vikingskip-logoen og rollen som en av verdens ledende kunstgjødselprodusenter. Olje- og gass-delen av Hydro ble overdratt til Statoil. Dagens Hydro produserer kraft og aluminium.

Share to