Trikotasjebedrift på Rossland, Meland i Hordaland. Produserte blant anna strikka vaskeklutar, som "Norgeskluten".

Share to