Thors Kemiske Fabrikker gjenoppsto i samme lokaler på Skårer kort tid etter AkzoNobels nedleggelse. Det var imidlertid et helt nytt selskap med nye eiere og nye produkter, som hadde kjøpt rettighetene til navnet. Noen av de tidligere ansatte fortsatte i det nye selskapet.

Share to