• Firman innehades av bröderna  Karl (1855-1926) och Alfred Vikner (1859-1899).
F.d. Olle Prestos fotografiska atelier.
    (Public Domain-märke (PDM))

K & A Vikner (Fotograffirma)

Firman innehades av bröderna Karl (1855-1926) och Alfred Vikner (1859-1899).
F.d. Olle Prestos fotografiska atelier.

Share to