• Järnbruk i Vifors, Gävleborgs län, erhöll sitt namn när ett järnbruk uppfördes vid forsen mellan byarna Fors och Vij år 1694. David Schinkel förvärvade 1785 Vifors bruk. Driften vid Vifors bruk upphörde 1863. Efter sammanslagningen av Axmar bruk och Vifors bruk kom företaget att benämnas Hamrångeverken.
    (Public Domain-märke (PDM))

Vifors bruk (Bruk)

Järnbruk i Vifors, Gävleborgs län, erhöll sitt namn när ett järnbruk uppfördes vid forsen mellan byarna Fors och Vij år 1694. David Schinkel förvärvade 1785 Vifors bruk. Driften vid Vifors bruk upphörde 1863. Efter sammanslagningen av Axmar bruk och Vifors bruk kom företaget att benämnas Hamrångeverken.

Share to