Selskapet ble dannet for drift, salg eller utbygging av Rjukanfossen, Skarfoss og Rjukan Hotell. Formålet var beskrevet som «Drift, Salg eller Utbygging af de nuhavende og mulig indkjøbende faste Eiendomme i Tin».

Share to