Bruk i Raseborg, vid ån som mynnar ut i sjön Säljänala.

Share to