Gruva norr om Kvavsjön. Ett litet gruvhål, två skärpningar och en skrotstensvarp.

Share to