Gisslarbo bruk (Bruk)

Järnbruk med smältsmedja, 6 lancashire enkelhärdar, ånghammare, valsverk mm

Share to