Ballettskole i Trondheim på 1970 - 80-tallet.

Share to