BOHUSLÄN (1914 SDKM)

Passagerarångfartyg

Fartyget är K-märkt av Statens maritima museer.

Share to