• CASTOR (1909)
    (Erkännande, dela lika (CC BY-SA))

CASTOR (1909)

17 objects

Plakett

Tillh. etui av grönt papper.

Från seglingarna utanför Sandhamn 11 juli 1928 om Guldpokalen, som 6-N26 FIGARO V vann. Till höger i bild torpedbåten CASTOR.

Ritning

Ritning

2 st. ritningar å styrtorn till 1:sta klass torpedbåtar Castor och Pollux. Karlskrona K.F.V. i Juni 1907 H.A.Mörner. Blåkopior. Till dessa ritn. finns negativ med nr 2860 B.

Ritning

Skeppsklocka

Fo184794-26AF

Ritning

Ritning

2 st. ritningar till 1:sta kl. torpedbåtar "Castor" och "Pollux", inredning af torpedrummet. Karlskrona Kungl. Fl. Varf i Juni 1907 H.A.Mörner. Blåkopior. Negativ nr 2874 B.

Ritning

Ritning

1 st. inredningsritning af torpedrummet å 1:sta Klass Torpedbåtarna Castor och Pollux. Karlskrona Kongl. Flottans Varf i Juni 1907 H.A.Mörner. Blåkopia.
Signerad H A Mörner

Ritning

1 st. inredningsritning af torpedrummet, sektioner vid olika spant, å 1:sta Klass Torpedbåtarna Castor och Pollux. Karlskrona Kongl. Flottans Varf i juni 1907 H.A.Mörner. Blåkopia.

Ritning

Ritning

Ritning

Ritning

original

Ritning

Share to