• ILLERN (1921)
    (Public Domain-märke (PDM))

ILLERN (1921)

17 objects

Ubåten Illern.

Från Örlogflottans Ungdomsdag i Saltsjöbaden 8 september 1929. I förgrunden ubåten ILLERN, bakom denna skymtar 12m-jakten BEDUIN II.

Ubåten Illern

Ubåten ILLERN med pansarskeppet DROTTNING VICTORIA i bakgrunden på Baggensfjärden under Örlogsflottans Ungdomsdag 8 september 1929.

Sigillavtryck

Sigillavtryck av rött lack på papper. I mitten text: "Chefen å ub. Illern".

Ubåten ILLERN fotograferad från pansarskeppet SVERIGE under Örlogsflottans Ungdomsdag på Baggensfjärden 8 september 1929. Jffr Fo229202A och Fo229207A.

III20

D 15061:105

D 15061:108

D 15061:111

Ritning

Skeppsklocka

Skeppsklocka av brons.

Borstviskare

Låda

Verktygslåda

Låda

Handlykta

Share to