• VALROSSEN (1918)
    (Public Domain-märke (PDM))

VALROSSEN (1918)

26 objects

Ubåt Valrossen till sjöss

Ubåtarna Sälen och Walrossen.

Kapten vid periskopet på ubåten Valrossen.

MM01306

MM01308

MM01305

MM01307

K.M Svea 1921.

Nordsjön mars 1922.

Snabbdykning.

Snabbdykning.

Snabbdykning.

Valrossen 1922.

Ubåtsdivision [med Uttern, Bävern och Walen (sic)] msom i aug-sept besökte Bremen-Dunquerte-San Sebastien-Dover. Till ankars i Passages San Sebastien 1927.

III20

SJÖRÄDDNING BÄRGNING AV FLYGPLAN Den sveska U-båten VALROSSEN bärgar ett lettiskt flygplan 1922 utanför Steinort (sommaren) 2 Ub div (VALROSSEN, SÄLEN, HAJEN) Lettiska örl.f. WIRSAITIS skall vara i närheten.

Kompass

Mynningspropp

Ritning

Verktygslåda

Share to