• Svenskt örlogsfartyg
    (Public Domain-märke (PDM))

CARLSKRONA (1841)

Svenskt örlogsfartyg

Share to