17de MAI
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1859
Byggested: Kragerø, Norge
Endelig skjebne: Forlist 1873

Share to