1848
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1853
Byggested: Hasseldalen, Grimstad, Norge
Verft: M. Smith-Petersen
Endelig skjebne: Avrigget 1888

Share to